BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Spektrometr FTIR

Aparat: Spektrometr FTIR
Typ/model: Spectrum 1000
Producent: PerkinElmer
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres pomiarowy: 7500 – 400 cm-1
Zastosowanie: Identyfikacja składu tworzyw polimerowych, farb, lakierów, klejów itp.
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania akredytowane w zakresie identyfikacji tworzyw sztucznych i dodatków do tworzyw. Certyfikat akredytacji nr AB 113 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji
Nazwa instytucji: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Adres: 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8
Kontakt: dr inż. Joanna Sołtysiak; tel. 22 568 24 41, 22 568 24 67; joanna.soltysiak@ichp.pl
Słowa kluczowe: spektrofotometr FTIR, identyfikacja, polimery, dodatki do tworzyw, analiza struktury

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego