BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Spektrometr FTIR

Aparat: Spektrometr FTIR
Typ/model: FTS 165
Producent: Biorad
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:

Spektrometr transmisyjny

Zastosowanie:

Identyfikacja grup charakterystycznych

Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii i Technologii Polimerów
Adres:

00-664 Warszawa, ul. Noakowskiego 3

Kontakt: dr hab. inż. Paweł Parzuchowski; tel. 22 234 73 17; pparzuch@ch.pw.edu.pl
Słowa kluczowe: FTIR

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego