BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Spektrometr FTIR

Aparat: Spektrometr FTIR
Typ/model: Nexus Nicolet 5700
Producent:
Rok produkcji: 2004
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:

Zakres - bliska i średnia podczerwień, do 65 skanów/sek (możliwość pomiarów kinetycznych), horyzontalna przystawka transmisyjna do fotopolimeryzacji in-situ, przystawka ATR (ZnSe), baza widm polimerów

Zastosowanie: Rejestracja widm IR, badanie kinetyki fotopolimeryzacji, analiza jakościowa polimerów, badanie oddziaływań pomiędzy reagentami
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zakład Polimerów
Adres:

60-965 Poznań, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 2

Kontakt: prof. Ewa Andrzejewska; tel. 61 665 3637; Ewa.Andrzejewska@put.poznan.pl
Słowa kluczowe: analiza związków chemicznych, kinetyka fotopolimeryzacji

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego