BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Spektrometr FTIR

Aparat: Spektrometr FTIR
Typ/model: Magna-IR 860 Step Scan
Producent: Nicolet
Rok produkcji: 1997
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Spektrofotometr wyposażony w przystawkę „Step-Scan” umozliwiajacą wykonywanie pomiarów spektroskopowych w modulowanych interferogramach. Zakres: bliska (NIR) i średnia (MIR) podczerwień, rozdzielczość: 32 cm-1 - 0.125 cm-1. Wyposażenie komory pomiarowej: zwierciadlany kolimator wiazki 16x , komora termiczna ( do 300°C ). Dodatkowe przystawki: ATR 45º, przystawka dyfuzyjna „Easy Diff”, przystawka odbiciowa 45º, polaryzator MIR
Zastosowanie: Badania budowy chemicznej, badanie orientacji wewnętrznej i zmian w czasie ogrzewania, pomiary ilościowe składu chemicznego
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Akademia Techniczno-Humanistyczna, Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych
Adres: 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
Kontakt: dr inż. Włodzimierz Biniaś; wbinias@ath.bielsko.pl, dr inż. Dorota Biniaś; dbinias@ath.bielsko.pl
Słowa kluczowe: spektrofotometria, step-scan, włókna, NIR, MIR , ATR , termiczne, dyfuzyjne, odbicie, polaryzacja, skład chemiczny, orientacja, rozproszenie

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego