BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Spektrometr FTIR sprzężony z chromatografem gazowym i pirolizerem (Py/GC/FTIR)

Aparat: Spektrometr FTIR sprzężony z chromatografem gazowym i pirolizerem
Typ/model: Spectrum 2000/ AutosystemXL
Producent: PerkinElmer
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres liczb falowych: od 7800 do 400 cm-1 , rozdzielczość od 64 do 0,15 cm-1, detektor MCT. Software umożliwia zarejestrowanie i przetworzenie widm substancji tworzących piki chromatograficzne z prędkością do 20 widm/sek.
Zastosowanie:

Identyfikacja i badanie struktury substancji organicznych, np. polimerów syntetycznych i naturalnych, produktów biochemicznych, geochemicznych itp.

Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Adres:

01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

Kontakt: dr inż. Joanna Sołtysiak; tel. 22 568 24 41, 22 568 24 67; joanna.soltysiak@ichp.pl
Słowa kluczowe: podczerwień, spektrometr FTIR sprzęzony z chromatografem gazowym, pirolizer, Py/GC/FTIR, identyfikacja, polimery, dodatki do tworzyw, analiza struktury, widma FTIR, spektrofotometr FTIR

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego