BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Spektrometr FTIR z przystawką TGA-IR

Aparat: Spektrometr FTIR z przystawką TGA-IR
Typ/model:
Producent:
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Tryby pomiarowe: kontaktowy oraz transmisyjny z zastosowaniem proszku KBr. Zakres liczb falowych: 500–3500 cm-1. Przystawka TGA-IR umożliwia pomiar widm w podczerwieni gazowych produktów rozkładu z jednoczesnym pomiarem zmiany masy w funkcji czasu
Zastosowanie: Charakterystyka chemiczna związków na podstawie drgań wiązań i grup
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Adres: 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 141
Kontakt: dr inż. Joanna Ryszkowska; tel. 22 234 57 16; jrysz@meil.pw.edu.pl, mgr inż. Bartłomiej Waśniewski; tel. 22 234 52 82; bwasniewski@inmat.pw.edu.pl
Słowa kluczowe: wiązania chemiczne, budowa chemiczna, spektroskopia

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego