BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Spektrometr FTIR

Aparat: Spektrometr FTIR
Typ/model: Tensor 37
Producent: Bruker
Rok produkcji: 2010
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres pomiarowy 4000-370 cm-1. Detektor chłodzony ciekłym azotem. Dodatkowe wyposażenie: przystawka ATR, przystawka DRIFT, komora ogrzewana, celka cieczowa
Zastosowanie: Analiza jakościowa produktów gazowych z układu TG, możliwość analizy chemicznej powierzchni
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Adres:

41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 1

Kontakt: dr inż. Michalina Kotyczka-Morańska; tel. 032 271 00 41 wew. 227; mmoranska@ichpw.zabrze.pl
Słowa kluczowe: FTIR, ATR, DRIFT, analiza składu gazów, analiza chemizmu powierzchni

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego