BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Spektrometr FTIR

Aparat: Spektrometr FTIR z mikroskopem
Typ/model: Tensor-27
Producent: Brucker
Rok produkcji: 2012
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:

Pomiar w trybie refleksyjnym i transmisyjnym, rozdzielczość 0,8 cm-1. Dwa detektory: DLATGS (12 000-340 cm-1) i detektor MCT, szerokopasmowy (12 000-420 cm-1). Przystawki: ATR jednoodbiciowa z monolitycznym kryształem diamentowym (40000-10 cm-1); refleksyjno/dyfuzyjna o zmiennym kącie (5-85°), sterowana komputerowo; DRIFT z komorą reakcyjną HVC-DRP-4.

Mikroskop FTIR typu Lumos (prod. Brucker, 2013 r.). Pomiar w trybie refleksyjnym, transmisyjnym i ATR. Zakres pomiarowy: 450-7800 cm-1 z detektorem MCT. Rozdzielczość: od 2 cm-1 do 0.8 cm-1. Dokładność obliczenia częstości: lepiej niż 0.05 cm-1 (przy 1576 cm-1). Obszar obserwacji 1,5x1,2 mm. Możliwość badania próbek o grubości do 40 mm. ATR na bazie kryształu Ge

Zastosowanie: Analiza i mikroanaliza składu chemicznego substancji stałych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Inżynierii Materiałowej
Adres: 70-310 Szczecin, al. Piastów 19
Kontakt: Jolanta Baranowska; tel. 91 449 46 98; baranops@zut.edu.pl
Słowa kluczowe: spektrometria w podczerwieni, FTIR

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego