BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Spektrometr IR z mikroskopem

Aparat: Spektrometr IR z mikroskopem
Typ/model: Spectrum 100+
Producent: PerkinElmer
Rok produkcji: 2007
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Wyposażony w przystawkę ATR. Zakres długości fali 7800 – 350 cm-1, rozdzielczość lepsza niż 0,5 cm-1 przy 10000 cm-1. Wyposażenie dodatkowe: Przystawka Golden Gate (Specac, Anglia) umożliwia analizę widm w temperaturze do 200 °C. Mikroskop FTIR posiada dwa zintegrowane systemy – system obrazowania FTIR oraz mikroskop optyczny. Maksymalna rozdzielczość obrazu: 512x512 pixeli. Zakres matrycy 7800 – 720 cm-1. Rozdzielczość: lepsza niż 2 cm-1. W trybie pomiaru punktowego zakres detektora 7800 – 600 cm-1. Rozdzielczość – lepsza niż 0,5 cm-1
Zastosowanie: Pozwala na badanie substancji znajdujących się we wszystkich stanach skupienia począwszy od gazowego, poprzez ciekły do ciała stałego. Identyfikacja składu i zmian struktury chemicznej powierzchni może być realizowana dla ciał przezroczystych oraz nieprzezroczystych z wykorzystaniem zarówno techniki transmisyjnej jak i odbiciowej (technika ATR)
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Adres:

71-270 Szczecin, ul. Klemensa Janickiego 35

Kontakt: Agnieszka Romanowska-Osuch; tel. 91 449 65 93; agnieszka.romanowska-osuch@zut.edu.pl
Słowa kluczowe: spektroskopia w podczerwieni, FTIR

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego