BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Spektrometr UV/VIS

Aparat: Spektrofotometr UV/VIS
Typ/model:
Producent:
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Specjalistyczne oprogramowanie spektrofotometru: An/Aurora Scan Software, An/Aurora Quant Software
Zastosowanie: Oznaczanie stopnia deacetylacji chitozanu, oznaczanie zawartości siarczanów, oznaczanie zawartości jonów amonowych, oznaczanie stopnia zmętnienia ekstraktów wodnych, sporządzanie widma UV-VIS, oznaczanie barwy metodą Hazena
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Adres: 90-570 Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27
Kontakt: mgr inż. Jolanta Jóźwicka
Słowa kluczowe: spektrofotometria UV-VIS, deacetylacja,

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego