BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Spektrometr absorpcji atomowej

Aparat: Spektrometr absorpcji atomowej
Typ/model: AAnalyst 300
Producent: PerkinElmer
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Wyposażony w przystawkę FIAS-100. Techniki pomiarowe: FAAS, HGAAS, CVAAS. Lampy jednopierwiastkowe: As, Au, B, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, In, Ir, La, Mg, Mn, Na, Nb, Ni, Pb, Pd, Rb, Rh, Sb, Sc, Se, Si, Sn, Ti, Tl, W, V, Zn, Zr. Lampy wielopierwiastkowe: Co-Cu-Fe-Mn-Mo, Al-Cu-Fe-Ti, Ca-Mg, Pt-Ru
Zastosowanie: Oznaczanie zawartości metali w roztworach wodnych, próbkach organicznych, nieorganicznych i z matrycą mieszaną organiczno-nieorganiczną
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania akredytowane w zakresie oznaczania: baru, kadmu, chromu, ołowiu i antymonu (certyfikat akredytacji nr AB 113 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji)
Nazwa instytucji: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Adres: 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8
Kontakt: mgr inż. Dorota Kolasa; tel. 22 568 23 25; dorota.kolasa@ichp.pl
Słowa kluczowe: spektrometr absorpcji atomowej, ASA, oznaczanie, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, In, Ir, La, Mg, Mn, Na, Nb, Ni, Pb, Pd, Rb, Rh, Sb, Sc, Se, Si, Sn, Ti, Tl, W, V, Zn, Zr, roztwory wodne, matryca organiczno-nieorganiczna

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego