BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Spektrometr emisyjny

Aparat: Spektrometr emisyjny ICP-OES
Typ/model: iCAP 6500
Producent: Thermo Fisher Scientific
Rok produkcji: 2011
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Spektrometria emisyjna optyczna z plazmą argonową indukcyjnie sprzężoną. Spektrometr z optyką typu Echelle i detektorem półprzewodnikowym. Palnik poziomy z osiową i promieniową obserwacją plazmy.Zakres pomiarowy: od 50 ppb do 100 %. Niezbędna jest kalibracja spektrometru i mineralizacja próbek do badań.Wyposażenie dodatkowe: dwa mineralizatory mikrofalowe ETHOS, ONE; 2011 i 2012 r. (prod. Milestone)
Zastosowanie: Oznaczanie składu chemicznego popiołu w zakresie pierwiastków: Si, Al, Ca, Mg, Fe, Na, K, P, S, Mn, Sr, Ba, Ti otrzymanego z węgli, koksów, biomas odpadów palnych, paliw alternatywnych, odpadów paleniskowych. Oznaczanie zawartości pierwiastków śladowych: As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V, Zn w w węglach, koksach, biomasach, odpadach paleniskowych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie akredytowane/ wg procedur IChPW: Q/LP/55/A:2011; Q/LP/56/A:2011; Q/LP/57/A:2011; Q/LP/58/A:2011
Nazwa instytucji: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Adres:

41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 1

Kontakt: Grażyna Fabjańska-Świeca; tel. 32 271 0041 wew. 216; graza@ichpw.zabrze.pl, Barbara Jagustyn; tel. 32 271 00 41 wew 221; bjagustyn@ichpw.zabrze.pl
Słowa kluczowe: skład chemiczny popiołu, pierwiastki śladowe, węgiel kamienny i brunatny, koks, biomasa, odpady palne, paliwa alternatywne, odpady paleniskowe

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego