BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Spektrometr fotoelektronów

Aparat: Spektrometr fotoelektronów
Typ/model: Escalab 210
Producent: VG Scientific
Rok produkcji: 1990
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Wyposażony w źródło promieni rtg (niemonochromatyczne) z anodą Mg/Al i podgrzewany nośnik do próbek oraz działo argonowe AG21 z zimną katodą. Dodatkowo komora analityczna wyposażona w analizator gazów resztkowych (RGA 200) oraz komora preparacyjna z linią gazową (H2, CO, N2O, NO, D2, CO2, Ar)
Zastosowanie: Analiza powierzchni ciał stałych, charakterystyka chemiczna, analiza jakościowa i ilościowa
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Adres: ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
Kontakt: dr inż. Janusz Sobczak; tel. 22 343 34 36; jsobczak@ichf.edu.pl, dr inż. Olga Chernyayeva; tel. 22 343 32 60; ochernyayeva@ichf.edu.pl
Słowa kluczowe: RTG, XPS

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego