BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Spektrometr mas

Aparat: Spektrometr mas
Typ/model: microTOF-QII
Producent: Bruker Daltonik
Rok produkcji: 2011
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Jonizacja: ESI i APCI; sprzężony z chromatografem cieczowym
Zastosowanie: Oznaczanie i identyfikacja związków organicznych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Zakład Chemii Organicznej
Adres:

45-052 Opole, ul. Oleska 48

Kontakt: mgr J. Tarnawski; tel. 77 452 71 51; jerzy.tarnawski@uni.opole.pl
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego