BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Spektrometr mas

Aparat: Spektrometr mas
Typ/model: LCQ
Producent: Finnigan MAT
Rok produkcji: 2000
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:

Spektrometr wyposażony jest w przystawki umożliwiające jonizację próbek metodą elektrorozpylania (ESI) oraz jonizację chemiczną pod ciśnieniem atmosferycznym (APCI), ponadto uniwersalne połączenie LC/MS pozwala na wykonywanie analiz połączonymi technikami chromatografii cieczowej i spektrometrii mas. Zastosowanie pułapki jonowej jako analizatora umożliwia wysoką czułość w pełnym zakresie widm masowych do 2000 Da. Istnieje możliwość rejestracji zarówno pozytywnych jak i negatywnych widm masowych badanych związków oraz wykonywanie analiz techniką wielostopniowej fragmentacji (MS/MS oraz MSn)

Zastosowanie: Delikatna metoda jonizacji próbki (technika ESI) umożliwia precyzyjne określenie struktury polimerów i badanie struktury molekularnej polimerowych półproduktów oraz produktów degradacji. Uzyskane informacje wykorzystuje się do ustalenia zależności pomiędzy strukturą a właściwościami badanych materiałów. Zestaw ten ze względu na wysoką czułość jak również bardzo dobrą precyzję pomiaru masy umożliwia detekcję i analizę nawet niewielkich ilości produktów degradacji jak i dodatków, które mogą się uwalniać z badanych materiałów polimerowych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Adres: 41-819 Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
Kontakt: Grażyna Adamus; tel. 32 271 60 77 wew. 226; grazyna.adamus@cmpw-pan.edu.pl
Słowa kluczowe: LCQ, analiza struktury, produkty degradacji

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego