BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Spektrometr mas MALDI-TOF/TOF

Aparat: Spektrometr mas MALDI-TOF/TOF
Typ/model: Autoflex speed TOF/TOF
Producent: Bruker Daltonik
Rok produkcji: 2011
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Działa w trybie liniowym oraz z odbiciem (z reflektronem); umożliwia przeprowadzanie eksperymentów MS i MS/MS. Wyposażony w laser ciała stałego umożliwiający regulację repetycji impulsów od 1 Hz do 1000 Hz (w trybie MS) i do 200 Hz w trybie MS/MS. Analizator masowy TOF: wyposażony w technologię TOF/TOF dla eksperymentów MS/MS; dwustrefowy reflektron dla eksperymentów z odbiciem zwiększającym rozdzielczość oraz dokładność pomiaru mas. Możliwość wykrywania fragmentów o niskiej masie; możliwość eksperymentów przez wysokoenergetyczną dysocjację zderzeniową (ang. Collision Induced Dissociation) dla analizy komplementarnych fragmentów wysokoenergetycznych; możliwość eksperymentów rozpadu w źródle (ang. In-Source Decay) w celu bezpośredniej fragmentacji i sekwencjonowania
Zastosowanie: Analiza polimerów naturalnych i syntetycznych (o masie do 500 kDa). Pozwala prześledzić profil rozkładu mas cząsteczkowych, włącznie z wykonaniem pełnej statystyki tworzywa, tj. wyznaczeniem wartości Mn, Mw, Mz, współczynnika polidyspersji Mw/Mn; możliwość określenia struktury polimeru, grup końcowych i stopnia polimeryzacji
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania zgodne z normą PN-EN ISO 10927:2011 „Tworzywa sztuczne. Oznaczanie masy cząsteczkowej i rozkładu masy cząsteczkowej polimeru metodą spektrometrii masowej czasu przelotu z laserową desorpcją i jonizacją próbki wspomaganą matrycą (MALDI-TOF-MS). Badania wykonywane zgodnie z publikacjami Elsevier na temat wykorzystania tej techniki.
Nazwa instytucji: Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
Adres:

47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Energetyków 9

Kontakt: Bogusław Poźniak; tel. 77 487 31 69; pozniak.b@icso.com.pl, Barbara Krzysiak-Warzała; tel. 77 487 34 74; krzysiak.b@icso.com.pl
Słowa kluczowe: spektrometria mas, MALDI, analizator czasu przelotu TOF, analiza polimerów, matryce MALDI

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego