BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Spektrometr masowy sprzężony z chromatografem cieczowym

Aparat: Spektrometr masowy sprzężony z chromatografem cieczowym LC/MS
Typ/model: LCQ Fleet
Producent: Thermo
Rok produkcji: 2012
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Przystawki umożliwiające: jonizację próbek metodą elektrorozpylania (ESI), jonizację chemiczną pod ciśnieniem atmosferycznym (APCI) oraz fotojonizację dzięki przystawce APPI do głowicy APCI. Zastosowanie pułapki jonowej jako analizatora umożliwia wysoką czułość w pełnym zakresie widm masowych od 15 do 4000 Da
Zastosowanie: Zastosowanie delikatnej metody jonizacji próbki (technika ESI) umożliwia precyzyjne określenie struktury polimerów jak i badanie struktury molekularnej polimerowych półproduktów oraz produktów degradacji. Ponadto, ze względu na zastosowanie fotojonizacji, możliwe jest określanie struktury molekularnej niepolarnych polimerów
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Adres: 41-819 Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
Kontakt: Grażyna Adamus; tel. 32 271 60 77 wew. 226; grazyna.adamus@cmpw-pan.edu.pl
Słowa kluczowe: LCQ, analiza struktury, produkty degradacji

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego