BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Spetrometr NMR

Aparat: Spetrometr NMR
Typ/model: Ultrashield 400 MHz
Producent: Bruker
Rok produkcji: 2005
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:
Zastosowanie: Rejestrowanie widm NMR
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Pracownia Spektroskopii NMR
Adres:

45-052 Opole, ul. Oleska 48

Kontakt: dr hab. T. Kupka; tel. 77 452 71 26, 77 452 71 11; teobaldk@yahoo.com
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego