BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Stacja ciśnień

Aparat: Stacja ciśnień
Typ/model: Model 2000
Producent: Hammel
Rok produkcji: 1995
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Z kompletem uchwytów. Kabina ciśnień typ - 2014 (prod. 1995 r.); wanna temperaturowa model 4220 (prod. 1996 r.)
Zastosowanie: Badanie wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne. Zakres: ciśnienie max. 6MPa dla średnic do 400 mm; ciśnienie max. 0,5 MPa bez ograniczeń dla średnicy
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie akredytowane/ wg PN-EN ISO 1167-1,2,3,4
Nazwa instytucji: Główny Instytut Górnictwa
Adres:

40-166 Katowice, Plac Gwarków 1

Kontakt: Arkadiusz Kulawik; tel. 32 259 24 93; a.kulawik@gig.eu
Słowa kluczowe: wytrzymałość na ciśnienie

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego