BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Stanowisko do badań pirolizy w złożu stałym

Aparat: Stanowisko do badań pirolizy w złożu stałym
Typ/model:
Producent:
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Reaktor ze złożem stałym (do 2 kg), ciśnienie otoczenia, temp. do 1000 °C. Praca w warunkach atmosfery inertnej, utleniającej lub redukującej. Piec z szybkością ogrzewania do 20 K/min. Możliwa analiza składu produktów gazowych on-line przy pomocy analizatorów on-line SICK.
Zastosowanie: Badania nad przebiegiem procesu pirolizy takich paliw jak: biomasa, odpady, węgiel
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Adres:

41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 1

Kontakt: mgr inż. Grzegorz Tomaszewicz; tel. 032 271 00 41 wew. 255; tomaszewicz@ichpw.zabrze.pl
Słowa kluczowe: wysokotemperaturowa piroliza, odgazowanie, złoże stałe

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego