BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Stanowisko do badania palności materiałów i wyrobów niemetalowych

Aparat: Stanowisko do badania palności materiałów i wyrobów niemetalowych metodami płomieniowymi
Typ/model:
Producent: GIG
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:
Zastosowanie: Badanie ma zastosowanie dla: tworzyw sztucznych o gęstości pozornej większej od 250 kg/m³, przeznaczonych na elementy maszyn (np. zgarniacze, okładziny bębnów), farby, powłoki, w tym powłoki malarskie, kleje, żywice i materiały wiążące organiczne, ładunki żywiczne klejowe a także do badań wyrobów gotowych (np. rur)
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie akredytowane, metoda płomieniowa – własna oraz znormalizowana zgodnie z normą PN-EN 1710+A1
Nazwa instytucji: Główny Instytut Górnictwa
Adres:

40-166 Katowice, Plac Gwarków 1

Kontakt: Małgorzata Bojarska-Kraus; tel. 32 259 26 38; m.bojarska@gig.eu
Słowa kluczowe: badanie palności

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego