BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Stanowisko do badania palności materiałów niemetalowych

Aparat: Stanowisko do badania palności materiałów niemetalowych
Typ/model:
Producent: GIG
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Źródło zapłonu o małym płomieniu
Zastosowanie: Oznaczenie palności: stałych tworzyw sztucznych i innych materiałów stałych i porowatych o gęstości pozornej nie mniejszej niż 250 kg/m3, cienkich (względnie giętkich) kształtek z tworzywa sztucznego o grubości nie większej niż 0,25 mm
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie akredytowane/ wg: PN-EN 60695-11-10+A1; PN-EN ISO 9773:2003+A1
Nazwa instytucji: Główny Instytut Górnictwa
Adres:

40-166 Katowice, Plac Gwarków 1

Kontakt: Małgorzata Bojarska-Kraus; tel. 32 259 26 38; m.bojarska@gig.eu
Słowa kluczowe: badanie palności

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego