BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Stanowisko do badania przewodnictwa cieplnego tworzyw

Aparat: Stanowisko do badania przewodnictwa cieplnego tworzyw
Typ/model:
Producent:
Rok produkcji: 2013
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Oznaczenie różnicy w temperaturze pomiędzy płytą gorącą i zimną oddzieloną badanym materiałem
Zastosowanie:
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Zakład Przetwórstwa Polimerów, Instytut Technologii Mechanicznych, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska
Adres:

42-201 Częstochowa, Al. Armii Krajowej 19C

Kontakt: dr hab. inż. Dariusz Kwiatkowski, prof. PCz; tel. 34 325 06 59; kwiatkowski@ipp.pcz.pl
Słowa kluczowe: przewodność cieplna

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego