BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Stanowisko do badania trudnopalności węży metodą płomieniową

Aparat: Stanowisko do badania trudnopalności węży metodą płomieniową
Typ/model:
Producent: GIG
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:
Zastosowanie: Ocena przydatności węży do użytkowania w podziemnych zakładach górniczych; nie stosuje się tego badania do wydania orzeczenia o zachowaniu się (węża) w ogniu
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie wg PN–EN ISO 8030:1999
Nazwa instytucji: Główny Instytut Górnictwa
Adres:

40-166 Katowice, Plac Gwarków 1

Kontakt: Małgorzata Bojarska-Kraus; tel. 32 259 26 38; m.bojarska@gig.eu
Słowa kluczowe: węże z gumy i tworzyw sztucznych

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego