BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Stanowisko do elektroprzędzenia nanowłókien

Aparat: Stanowisko do elektroprzędzenia nanowłókien
Typ/model:
Producent:
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Głowica przędząca 12-punktowa z obracającą się galetą odbiorczą (dla maty nanowłóknistej 20 cm x 20 cm)
Zastosowanie: Otrzymywanie mat nanowłóknistych na: filtry, podłoża hodowli komórkowych, opatrunki, skafoldy. Modyfikacje powierzchniowe implantów
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Adres:

90-570 Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27

Kontakt: Wacław Tomaszewski; tel. 42 638 03 34; nanotech@ibwch.lodz.pl
Słowa kluczowe: nanowłókna, elektroprzędzenie, skafoldy, nanotechnologia

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego