BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Stanowisko do oznaczania cech granulometrycznych

Aparat: Stanowisko do oznaczania cech granulometrycznych
Typ/model:
Producent: Hydrapress
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:
Zastosowanie: Oznaczanie cech granulometrycznych: masy usypowej, kąta usypu, masy utrzęsionej
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania zgodnie z PN-EN
Nazwa instytucji: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Wydział Inżynierii Mechanicznej
Adres:

85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7

Kontakt: prof. dr hab. inż. Marek Bieliński, dr inż. Dariusz Sykutera, tel. 52 340 82 31, 52 340 82 24; marek.bielinski@utp.edu.pl; dariusz.sykutera@utp.edu.pl
Słowa kluczowe: masa usypowa, kąt usypu, masa utrzęsiona

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego