BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Stanowisko do oznaczanie gęstości pozornej

Aparat: Stanowisko do oznaczanie gęstości pozornej
Typ/model:
Producent: GIG
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:
Zastosowanie: Oznaczenie gęstości pozornej (objętościowej) gum i tworzyw sztucznych porowatych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie wg PN–EN ISO 845:2000
Nazwa instytucji: Główny Instytut Górnictwa
Adres:

40-166 Katowice, Plac Gwarków 1

Kontakt: Małgorzata Bojarska-Kraus; tel. 32 259 26 38; m.bojarska@gig.eu
Słowa kluczowe: gęstość pozorna (objętościowa)

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego