BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Stanowisko do rozkładu termicznego wraz z analizą gazów

Aparat: Stanowisko do rozkładu termicznego wraz z analizą gazów
Typ/model:
Producent:
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Piec rurowy, chromatograf gazowy VARIAN-3600, spektrofotometr, waga analityczna, termometr, higrometr, rotametr
Zastosowanie: Badanie stosuje się do wszystkich materiałów niemetalowych oraz wyrobów z materiałów niemetalowych i może obejmować analizę gazów (CO, CO2, CH4), oznaczenie chlorowodoru HCL, aniliny C6H5NH2, cyjanowodoru HCN, ditlenku siarki SO2
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie akredytowane, metoda własna
Nazwa instytucji: Główny Instytut Górnictwa
Adres:

40-166 Katowice, Plac Gwarków 1

Kontakt: Małgorzata Bojarska-Kraus; tel. 32 259 26 38; m.bojarska@gig.eu
Słowa kluczowe: rozkład termiczny, gsc

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego