BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Sterylizator parowy laboratoryjny

Aparat: Sterylizator parowy laboratoryjny
Typ/model: ASL 80
Producent: Spółdzielnia Mechaników
Rok produkcji: 2009
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Sterowanie mikroprocesowe, 20 programów sterylizacji
Zastosowanie: Sterylizacja materiałów biologicznie czynnych, potencjalnie zakaźnych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Adres:

90-570 Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27

Kontakt: Agnieszka Gutowska; tel.42 638 03 31; lab@ibwch.lodz.pl
Słowa kluczowe: sterylizacja, jałowość

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego