BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Suszarka


Aparat: Suszarka
Typ/model:
Producent: Thelco
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Temperatura do 240 °C; programowany czas pracy
Zastosowanie:
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Adres:

05-420 Józefów, ul. Nadwiślańska 213

Kontakt: Joanna Rakowska jrakowska@cnbop.pl 22 769 32 45
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego