BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Suszarka 1/4-techniczna

Aparat: Suszarka ćwierćtechniczna
Typ/model: Pilot Spray Dryer MicraSpray 150
Producent: Anhydro
Rok produkcji: 2011
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Suszarka ćwierćtechniczna do pracy z roztworami wodnymi oraz organicznymi
Zastosowanie: Suszenie wodnych zawiesin i otrzymywania proszków zawierających immobilizowane substancje czynne
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Adres:

71-270 Szczecin, ul. Klemensa Janickiego 35

Kontakt: Wioletta Krawczyńska; tel. 91 449 61 31; wioletta-krawczynska@zut.edu.pl
Słowa kluczowe: suszarka rozpyłowa, immobilizacja

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego