BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Suszarka próżniowa

Aparat: Suszarka próżniowa
Typ/model: VD 23
Producent: Binder
Rok produkcji: 2009
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Stanowisko przeznaczone do suszenia, wyposażone w pompę próżniową
Zastosowanie: Suszenie prób badawczych do stałej masy po procesie biodegradacyjnym (kompost i gleba)
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Adres:

90-570 Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27

Kontakt: Agnieszka Gutowska; tel.42 638 03 31; lab@ibwch.lodz.pl
Słowa kluczowe: suszenie, stała masa, próżnia

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego