BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


System do analizy termicznej

Aparat: System do analizy termicznej
Typ/model: TGA 2050/DSC 2010
Producent:
Rok produkcji: 1995
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:
Zastosowanie: Określanie właściwości termicznych materiałów: temperatury i ciepła przemian fazowych, odporności termicznej, termicznego rozkładu substancji i in.
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Pracownia Analizy Termicznej
Adres:

45-052 Opole, ul. Oleska 48

Kontakt: mgr B. Sacher-Majewska; tel. 77 452 71 48; beata.sacher@uni.opole.pl
Słowa kluczowe: DSC, TGA, stabilność termiczna, termodegradacja, krystaliczność

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego