BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


System do badania szczelności zgrzewu

Aparat: System do badania szczelności i wytrzymałości zgrzewu
Typ/model: Lippke 4500 SL
Producent: Lippke
Rok produkcji: 2007
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:

Ciśnienie robocze: 4,0 – 8,0 bar (60 – 120 psi). Czas testu: 1 s – 9.999 min. Zakresy pomiarów: 1) 0 ... 1.000 mbar ( 0 ... 14,5 psi); 2) 0 ... 3.000 mbar (0 ... 43,5 psi); 3) 0 ... 7.000 mbar (0 ...101,5 psi). Dokładność pomiarów: 1) 0,1 mbar (0,0015 psi); 2) 1 mbar (0,015 psi); 3) 1 mbar (0,015 psi)

Zastosowanie: Testy szczelności i wytrzymałości zgrzewu opakowania
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Adres:

71-270 Szczecin, ul. Klemensa Janickiego 35

Kontakt: Jerzy Pankowski; tel. 91 449 61 28; jerzy.pankowski@zut.edu.pl, Filip Jędra; tel. 91 449 65 93; filip.jedra@zut.edu.pl, Sławomir Lisiecki; tel. 91 449 65 91; slawomir.lisiecki@zut.edu.pl
Słowa kluczowe: zgrzew, wytrzymałość, szczelność

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego