BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


System szybkiego odparowania rozpuszczalników

Aparat: System szybkiego odparowania rozpuszczalników
Typ/model: RapidVap
Producent: Labconco
Rok produkcji: 2009
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Szybkie, próżniowe odparowanie rozpuszczalników (26 stanowisk), wykorzystujące dodatkowo ruch wirowy typu vortex oraz podwyższoną temperaturę; sterowanie mikroprocesorowe; pułapka na rozpuszczalniki organiczne z wkładem z węgla aktywnego.
Zastosowanie: Oznaczanie materii organicznej oraz substancji zaadsorbowanych na materiale pochłaniającym z przetwarzania paliw stałych, biomasy stałej do celów energetycznych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie akredytowane / wg Procedury Q/LG/03/B:2012
Nazwa instytucji: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Adres:

41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 1

Kontakt: Teresa Kordas, tel. 32 271 00 41 w.225; tkordas@ichpw.zabrze.pl, Justyna Tarnowska; tel. 32 271 00 41 w. 222; tarnowska@ichpw.zabrze.pl
Słowa kluczowe: szybkie odparowanie rozpuszczalnika

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego