BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


System termoanalityczny

Aparat: System termoanalityczny
Typ/model: DSC 910; DTA
Producent: TA Instruments
Rok produkcji: 1997
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: W skład systemu wchodzą: kalorymetr skaningowy DSC 910 (pomiary w zakresie:-60 °C÷750 °C) oraz wysokotemperaturowy różnicowy analizator termiczny DTA (pomiary do 1600 °C)
Zastosowanie: Wyznaczanie parametrów (energii i temperatury) przemian fazowych oraz reakcji chemicznych, badania kinetyki procesów krystalizacji polimerów, badania procesów termooksydacji materiałów polimerowych, badania termostabilności i odporności cieplnej polimerów, badania procesów dysocjacji termicznej materiałów
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wykonywane wg. norm
Nazwa instytucji: Akademia Techniczno-Humanistyczna, Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych
Adres:

43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2

Kontakt: Janusz Fabia; tel.33 827 91 44; jfabia@ath.bielsko.pl
Słowa kluczowe: DSC, system termoanalityczny TA Instruments 2100

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego