BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


System termoanalityczny

Aparat: System termoanalityczny
Typ/model: 5100
Producent: TA Instruments
Rok produkcji: 2000
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: W skład systemu wchodzi: kalorymetr skaningowy DSC 2920 (w układzie standardowym oraz z modulowanym programem temperatury MDSC); dynamiczny analizator termomechaniczny DMA 2980; elektryczny system chłodzący RCS-DSC umożliwiający uzyskiwanie temperatury pomiaru od ok. -70 °C; azotowy system chłodzący LNCA-DMA umożliwiający uzyskiwanie temperatury pomiaru od ok. -150 °C. System posiada oprogramowanie sterujące Thermal Advantage Version 1.0F (TA1999) oraz oprogramowanie do analizy danych Universal Analysis Version 2.6D (TA1998-1999). Badania realizowane są w kontrolowanej atmosferze inertnej lub utleniającej
Zastosowanie: Wyznaczanie parametrów (energii i temperatury) przemian fazowych oraz reakcji chemicznych, badania kinetyki procesów krystalizacji polimerów, badania procesów termooksydacji materiałów polimerowych, badania termostabilności i odporności cieplnej polimerów, badania procesów dysocjacji termicznej materiałów, badania właściwości lepkosprężystych i reologicznych materiałów poddawanych periodycznie zmiennym naprężeniom (w zakresie częstotliwości od 0,01 do 200 Hz); wyznaczanie wartości: modułu elastyczności, sztywności, temperatur zeszklenia, mięknienia oraz stopnia usieciowania
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wykonywane wg norm
Nazwa instytucji: Akademia Techniczno-Humanistyczna, Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych
Adres:

43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2

Kontakt: Janusz Fabia; tel.33 827 91 44; jfabia@ath.bielsko.pl
Słowa kluczowe: DSC, DMA, system termoanalityczny, TA Instruments 5100

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego