BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Szerokokątowy dyfraktometr rentgenowski

Aparat: Szerokokątowy dyfraktometr rentgenowski
Typ/model: Seifert URD-6
Producent: Seifert FPM
Rok produkcji: 1998
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Pracuje w geometrii Bragg-Brentan. Składa się z następujących podzespołów: 1. goniometr typu URD-6 Seifert Freiberger Präzisionsmechanik z układem optycznym i licznikiem scyntylacyjnym; 2. wysoko-stabilny generator wysokiego napięcia ID 3003 firmy Seifert; 3. źródło promieniowania rentgenowskiego w postaci lampy rentgenowskiej z miedzianą anodą o mocy 2 kW; 4. układ chłodzenia wodnego KUMA Diffraction KMW 3000 C; 5. specjalna przystawka umożliwiająca badanie cienkich warstw (grazing incidence X-ray diffraction).
Zastosowanie: Badanie struktury materiałów polimerowych: określanie (zarówno pod względem jakościowym jak i ilościowym) składu fazowego próbki; wyznaczanie parametrów komórki elementarnej, rozmiarów krystalitów, a także stopnia krystaliczności
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Akademia Techniczno-Humanistyczna, Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych
Adres: 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
Kontakt: Monika Basiura-Cembala; tel. 33 827 91 51; mbasiura@ath.bielsko.pl
Słowa kluczowe: WAXS/WAXD, polimery, włókna, stopień krystaliczności, struktura nadcząsteczkowa

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego