BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Szybki ekstraktor

Aparat: Szybki ekstraktor
Typ/model: ASE 350
Producent: Dionex
Rok produkcji: 2009
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: 24 cele ekstrakcyjne, moduł organizacji rozpuszczalników (max. 4), eliminacja manualnego podawania rozpuszczalników oraz niebezpieczeństwa ewentualnego ich zapłonu, program komputerowy z zainstalowanym systemem kontroli składu rozpuszczalnika
Zastosowanie: Oznaczanie materii organicznej oraz substancji zaadsorbowanych na materiale pochłaniającym z przetwarzania paliw stałych, biomasy stałej do celów energetycznych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie akredytowane / wg Procedury Q/LG/03/B:2012
Nazwa instytucji: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Adres:

41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 1

Kontakt: Teresa Kordas, tel. 32 271 00 41 w.225; tkordas@ichpw.zabrze.pl, Justyna Tarnowska; tel. 32 271 00 41 w. 222; tarnowska@ichpw.zabrze.pl
Słowa kluczowe: szybka ekstrakcja rozpuszczalnikowa

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego