BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Tensjometr cyfrowy


Aparat: Tensjometr cyfrowy
Typ/model: K9 ET
Producent:
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:

Pomiary metodami: pierścieniową Du Noüy’a i płytkową Wilhelmy’ego.

Zakres pomiarowy: napięcie powierzchniowe/międzyfazowe 1 - 999 mN/m; gęstość 1- 2200 kg/m³; rozdzielczość: napięcie powierzchniowe/międzyfazowe 0,1 mN/m; gęstość 1 kg/m³; temperatura pracy: -10 do 100 oC; rozdzielczość wyświetlacza: +/- 0,1 oC


Zastosowanie:

Oznaczanie napięcia powierzchniowego na granicy faz ciecz-gaz polegające na pomiarze siły, którą trzeba przyłożyć pionowo do pierścienia lub płytki stykających się z powierzchnią badanej cieczy w celu oderwania pierścienia lub płytki od tej powierzchni.

Oznaczanie napięcia międzyfazowego polegające na pomiarze siły, którą trzeba przyłożyć pionowo do pierścienia lub płytki znajdujących się na granicy dwóch niemieszających się cieczy w celu oderwania pierścienia lub płytki od tej powierzchni.

Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania akredytowane/badanie wg normy PN-EN 14370:2005
Nazwa instytucji: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Adres:

05-420 Józefów, ul. Nadwiślańska 213

Kontakt: Joanna Rakowska; tel. 22 769 32 45; jrakowska@cnbop.pl
Słowa kluczowe: napięcie powierzchniowe

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego