BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Tensjometr


Aparat: Tensjometr
Typ/model: t 60/2
Producent: Sita
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:

Zakres pomiarowy: 10 - 100 mN/m; czas życia pęcherzyka: 30 ms - 60 s. Oprogramowanie SITA-online v 3.1

Zastosowanie: Badanie dynamicznego napięcia powierzchniowego metodą maksymalnego ciśnienia pęcherzykowego roztworów związków powierzchniowo czynnych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Adres:

05-420 Józefów, ul. Nadwiślańska 213

Kontakt: Joanna Rakowska; tel. 22 769 32 45; jrakowska@cnbop.pl
Słowa kluczowe: dynamiczne napięcie powierzchniowe

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego