BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Termocykler

Aparat: Termocykler
Typ/model: Mastercycler Pro
Producent: Eppendorf
Rok produkcji: 2011
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Termocykler z funkcją gradienta temperatury i grzaną, odsuwaną pokrywą. Blok na minimum 96 probówek 0,2 ml lub 1 płytkę PCR 8 x 12. Prędkość nagrzewania: ok 4 °C/s, prędkość chłodzenia: ok 3 °C/s, gradient temperatury: 1 – 20 °C w obrębie 12 kolumn, dokładność kontroli: ± 0,2 °C
Zastosowanie: Urządzenie do prowadzenia reakcji PCR
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Adres:

71-270 Szczecin, ul. Klemensa Janickiego 35

Kontakt: Małgorzata Mizielińska; tel. 91 449 61 32; malgorzata.mizielinska@zut.edu.pl
Słowa kluczowe: termocykler, PCR

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego