BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Termograwimetr

Aparat: Termograwimetr
Typ/model: TGA/DSC1
Producent: Mettler Toledo
Rok produkcji: 2010
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Możliwość wykonania badań techniką MaxRes
Zastosowanie: Badanie stabilności termicznej próbek
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Adres: 41-819 Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
Kontakt: Piotr Kurcok; tel. 32 271 60 77; piotr.kurcok@cmpw-pan.edu.pl
Słowa kluczowe: TGA

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego