BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Termograwimetr TG/SDTA

Aparat: Termograwimetr TG/SDTA
Typ/model: 851e
Producent: Mettler Toledo
Rok produkcji: 1999
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres temperatury pracy pieca 25÷1100 ºC. Pomiary w atmosferze azotu / powietrza
Zastosowanie: Badania polimerów, kauczuków, elastomerów, gumy w zakresie składu oraz stabilności i rozkładu termicznego oraz termooksydacynego
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Metoda badania składu gumy akredytowana / procedura Laboratorium QPB.30/BLC opracowana w oparciu o ISO 9924-1,2
Nazwa instytucji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Adres:

05-820 Piastów, ul. Harcerska 30

Kontakt: Michał Lewandowski, tel. (22) 723-60-25, e-mail: m.lewandowski@impib.pl
Słowa kluczowe: termograwimetria TGA, różnicowa analiza termiczna, DTA, skład gumy, elastomerów, stabilność i rozkład termiczny, termooksydacyjny

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego