BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Termograwimetr

Aparat: Termograwimetr
Typ/model: TGA/SDTA 851
Producent: Mettler Toledo
Rok produkcji: 2007
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres: od 20 oC do 1100 oC
Zastosowanie: Oznaczanie ubytku masy, temperatur rozkładu
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wg PN-EN ISO 11358
Nazwa instytucji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Adres:

44-100 Gliwice, ul.Chorzowska 50A

Kontakt: Małgorzata Kurcok; tel. 32 231 90 44; m.kurcok@impib.pl
Słowa kluczowe: TGA, ubytek masy, temperatura rozkładu, zawartość sadzy

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego