BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Termograwimetr sprzężony z FTIR

Aparat: Termograwimetr sprzężony z FTIR
Typ/model: TGA/DSC1
Producent: Mettler Toledo
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres temperatury: od RT do 1100 oC; dokładność temperaturowa: ±0,2 K; rozdzielczość temperaturowa pieca: 0,001 K; prędkość grzania: od RT do 1100 oC/10 min; szybkość chłodzenia: od 1100 oC do 100 oC/≤11 min; 3 wloty gazów: ochronnych, płuczących i reakcyjnych; ułożenie pieca: poziome; waga - zakres ważenia: do 1g; dokładność odczytu: min. 1µg; ułożenie ramienia wagi: poziome; autosampler; sensor SDTA o czułości 0,5 mW; spektrofotometr FTIR sprzężony z aparatem TGA poprzez interfejs; zakres spektralny spektrofotometru: 7800 – 350 cm-1; rozdzielczość optyczna: 0,4 cm-1; szumy mniejsze niż 1,3x10-5 Abs ("peak-to-peak", pomiar 1 minuta przy rozdzielczości 4 cm-1, detektor DLaTGS); ceramiczne trwałe źródło promieniowania; dzielnik wiązki Ge/KBr; detektor DLaTGS; maksymalna szybkość skanowania: 40 skanów/s przy rozdzielczości 16 cm-1; precyzja długości fali: 0,01 cm-1; moduł do pomiarów transmisyjnych; przystawka ATR; przystawka rozproszeniowa
Zastosowanie: Określenie stabilności termicznej materiałów; badanie kinetyki desorpcji wody lub plastyfikatorów z polimerów w zakresie temperatury poniżej termicznego rozkładu polimeru; określanie termostabilności polimerów; badanie kinetyki termicznej i termoutleniającej degradacji materiałów; oznaczanie produktów rozkładu próbki polimeru przy wykorzystaniu technik sprzężonych; oznaczanie zawartości napełniaczy w kompozytach polimerowych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Wrocławska, Zakład Inżynierii i Technologii Polimerów
Adres:

50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27

Kontakt: prof. dr hab. inż. Jacek Pigłowski; tel. 48 71 320 35 10, fax 48 71 320 28 14
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego