BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Termograwimetr

Aparat: Termograwimetr
Typ/model: TG 209 FI LIBRA
Producent: Netzsch
Rok produkcji: 2011
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:

Zakres pracy do 1000 °C; regulacja szybkości grzania i chłodzenia; moduł nawiewu azotu

Zastosowanie: Określanie stabilności termicznej materiałów polimerowych, analiza kinetyki degradacji
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wykonywane wg normy PN-EN ISO 11358
Nazwa instytucji: Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Adres:

61-138 Poznań, ul. Piotrowo 3

Kontakt: mgr inż. Danuta Chmielewska; tel. 61 647 58 58; danuta.chmielewska@put.poznan.pl
Słowa kluczowe: analiza termograwimetryczna, zmiana masy

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego