BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Termograwimetr

Aparat: Termograwimetr
Typ/model: Q500
Producent: TA Instruments
Rok produkcji: 2001
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Praca w zakresie temperatury: od pokojowej do 1000 °C
Zastosowanie: Możliwość wykorzystania przystawki TG-IR do badania produktów rozkładu w fazie gazowej
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wykonywane zgodnie z normami ASTM
Nazwa instytucji: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Adres:

02-507 Warszawa, ul. Wołoska 141

Kontakt: dr hab. inż. Joanna Ryszkowska; tel. 22 234 57 16; jrysz@meil.pw.edu.pl, mgr inż. Bartłomiej Waśniewski; tel. 22 234 52 82; bwasniewski@inmat.pw.edu.pl
Słowa kluczowe: analiza termiczna, temperatura degradacji, zmiana masy

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego