BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Termokalorymetr

Aparat: Termokalorymetr
Typ/model: DSC Phox 200 PC
Producent: Netzsch
Rok produkcji: 2001
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Chłodzenie ciekłym azotem; zakres temperatury badania: od -190 do 600 °C
Zastosowanie: Badania stopnia krystaliczności, entalpii topnienia i temperatury zeszklenia
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wg PN-EN ISO 11357-1:2009
Nazwa instytucji: Politechnika Częstochowska, Zakład Przetwórstwa Polimerów
Adres:

42-201 Częstochowa, Al. Armii Krajowej 19 C

Kontakt: dr hab. inż. Dariusz Kwiatkowski, prof. PCz; tel. 34 325 06 59; kwiatkowski@ipp.pcz.pl
Słowa kluczowe: stopień krystaliczności, DSC

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego