BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Termomikser

Aparat: Termomikser
Typ/model: Termomikser compact 3550
Producent: Eppendorf
Rok produkcji: 2011
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Termomikser z blokiem do termostatowania – minimum 24 probówek poj. 1,5 ml typu eppendorf; minimalny zakres termostatowania: od 4 ° powyżej temperatury pokojowej do 99 °C; minimalny zakres nastawności szybkości mieszania: od 300 do 1400 obr./min, ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów nastawionych
Zastosowanie: Intensywne mieszanie próbek w regulowanych warunkach termicznych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Adres:

71-270 Szczecin, ul. Klemensa Janickiego 35

Kontakt: Małgorzata Mizielińska; tel. 91 449 61 32; malgorzata.mizielinska@zut.edu.pl
Słowa kluczowe: termomikser

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego